phone-center_65_269Tlf. 25 65 52 33

REGLER​

Vi arbejder i henhold til elsikkerhedsloven. Se nedenstående links:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169711

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183511

Vi arbejder i henhold til en standard, der hedder 60364

http://elsikkerhedsregler.dk/da/node/122/list-of-standards

Kontrolinstans, som sikrer at vi leverer det vi skal

https://qkontrol.dk/